Episode 5: URL-mentions

I dagens afsnit taler Alexander Leo Hansen og Henrik Bondtofte om implied links / URL-mentions og deres betydning ift. rangering i søgemaskiner.

Introduktion til emnet: URL-mentions / implied links

Velkommen til en ny episode af Linkbyggernes podcast, hvor fokus i dag er på URL-mentions og implied links, deres betydning og indflydelse på SEO. I en verden, hvor søgemaskinealgoritmer konstant udvikler sig, er det vigtigt at forstå og drage fordel af alternative linkstrategier som URL-mentions og implied links for at opnå bedre synlighed og placering i søgeresultaterne.

URL-mentions og implied links refererer til tilfælde, hvor en hjemmesides URL eller brandnavn nævnes uden et direkte hyperlink. Disse omtaler kan stadig have en indflydelse på søgemaskineplaceringer, da de kan blive opfattet som signaler om hjemmesidens autoritet og popularitet.

I løbet af denne episode gennemgås følgende aspekter af URL-mentions og implied links:

  • Definition og forståelse af URL-mentions og implied links, og hvordan de adskiller sig fra traditionelle links.
  • Betydningen af URL-mentions og implied links i søgemaskinealgoritmer og deres indflydelse på SEO-strategier.
  • Metoder og teknikker til at identificere og overvåge URL-mentions og implied links for at optimere hjemmesidens online omdømme og synlighed.
  • Bedste praksis og strategier for at fremme URL-mentions og implied links gennem indholdsmarkedsføring, sociale medier og PR-indsats.

Forbered dig på en spændende og informativ episode, hvor emnet URL-mentions og implied links og deres betydning for SEO udforskes. Lær hvordan du kan forbedre din hjemmesides linkprofil, navigere i det skiftende SEO-landskab og opnå bedre synlighed i søgeresultaterne ved at forstå og udnytte URL-mentions og implied links som en del af din samlede SEO-strategi.

Transkribering

Alexander Leo-Hansen: Velkommen til Linkbyggerne. Mit navn er Alexander Leo-Hansen og ved siden af mig sidder min kollega Henrik Bondtofte. I dag der skal vi tale om URL mentions.

Alexander Leo-Hansen: Nå Henrik, vi skal snakke om URL mentions i dag. Kan du kort beskrive, hvad er det?

Henrik Bondtofte: Ja. Altså en URL mention, eller det som Google også kalder et implied link eller man kan også kalde det linkløse mentions, jamen det er sådan set bare at et website bliver nævnt. Det vil sige at det kunne for eksempel være hvis mit website, Henrik-Bondtofte.dk bliver nævnt et sted på internettet, men der er ikke lavet et aktivt link. Det vil sige, man linker ikke videre til hjemmesiden.

Så det er altså en benævnelse af hjemmesiden uden et aktivt link. Og aktive link, hvis man kigger på hvordan Google håndterer dem contra de implied links, så kalder Google i deres forskellige patenter kalder de de andre former for links, altså aktive links, for Express links fordi de tager brugeren i hånden og sender dem videre til den destination man gerne vil hen på.

Hvor man kan sige, den linkløse mention efterlader lidt brugeren op til sig selv. Man skal ind og kopiere adressen for at besøge hjemmesiden, men det betyder jo ikke nødvendigvis det ikke er en anbefaling af hjemmesiden.

Alexander Leo-Hansen: Ja og hvordan er det, tæller de der mentions med i Googles popularitetsanalyser eller hvordan hænger det sammen?

Henrik Bondtofte: Jamen altså det er jo et rigtigt svært spørgsmål egentligt at besvare. Altså hvis man går tilbage og kigger i Googles page rank patent så vil man finde at implied links ikke er nævnt i det patent og page ranken det er jo Googles popularitets algoritme som stadig er en aktiv del af motoren den dag i dag, faktisk en meget, meget vigtig del af den. Der er så bare kommet rigtigt mange lag på siden hen og en masse andre ting de kigger efter.

Men jeg er sådan set ikke i tvivl om at de her implied links eller URL mentions de tæller med på den ene eller anden måde. Fordi man kan sige hvis man skal opfange hvor populært et website er, så er man nødt til også og opfange de her mentions og tage dem med som en del af den totale pakke. Altså man kan sige, det sker jo nok ikke så tit at et website har flere tusind links, men det nævnes ikke nogen steder på internettet uden linket er aktivt.

Alexander Leo-Hansen: Ja og det er måske også lidt i forhold til vores, ja tidligere for to episoder tilbage tror jeg, lidt i forhold til den naturlige link-profil. Så kan man så sige at det ikke er en link-profil med de her mentions, men det er stadigvæk en linkløs profil kan man så kalde det.

Men hvordan, er der så forskel på at du har et linkløst mention contra at det bare er deres brand. Altså som, vil det have en bedre effekt hvis der for eksempel bare står elgiganten.dk, frem for hvis det bare er Elgiganten der bliver nævnt?

Henrik Bondtofte: Altså som jeg tror det, altså så vil jeg sige det er selve hjemmesiden der skal nævnes med for eksempel dot dk. Hvor man kan sige det andet det er mere en brand mention og den betyder også noget når en virksomhed nævnes. Altså man kan sige igen det er rigtigt svært at finde et website der har rigtigt mange indgående links hvor de ikke nævnes rundt omkring på nettet, fordi det vil bare ikke være et naturligt scenarie.

Man kan sige, hvis man har tusind indgående links eller hvis man har tusind benævnelser rundt omkring på internettet, men alle sammen indbefatter egentligt et aktivt link ind til ens hjemmeside, så hvis jeg var Google, så ville jeg i hvert fald bruge det til at identificere, der er nok tale om hundred procent fabrikerede links her fordi det er et dybt urealistisk scenarie.

Så i min optik så bruger de dem, de skelner i hvert fald til dem og det nævner de også i nogen andre patenter, blandt andet Co-Occurence og Co-Citation hvor de kigger på hvilke websites nævnes ofte i forbindelse med hinanden og der behøves der heller ikke at være tale om aktive links.

Det kunne for eksempel være at der er nogen der skriver en artikel om gode handelspladser og så nævner man EBay og Amazon og det sker måske ofte. Det er noget Google ligger mærke til også, for at finde ud af hvad er det for en type af side og kæde siderne sammen og forstå sammenhængen mellem siderne, så der vil det også have en betydning.

Alexander Leo-Hansen: Og hvordan er denne her effekt? Altså er der lavet nogen undersøgelser med det eller kan man se hvordan det virkeligt virker eller er det meget løst i det?

Henrik Bondtofte: Altså meget af det er jo teori i forhold til det her med mentions, men jeg kan sige at for snart 12 år siden der lavede jeg et forsøg med min gamle kollega Søren Risager, hvor vi ville undersøge hvorvidt Google fulgte de her URL mentions, altså kunne man få indekseret et website eller en given side på et website ved at nævne adressen, men uden at linke aktivt.

Henrik Bondtofte: Og der satte vi et isoleret forsøg op hvor vi sørgede for at der hverken var, dengang var det toolbaren, pagerank toolbar man kunne have installeret der sendte data til Google, den findes slet ikke mere. Nu kan man i stedet få en Google toolbar, den indeholder bare ikke pagerank værdien som egentligt var årsagen til at mange brugte den. Men den kunne sladre til Google og så historik og så videre, Analytics Search Console, intet var hooked op. Vi sørgede for at isolere det fuldstændigt og nævner så det her website på en underside på et website.

Alexander Leo-Hansen: På et externt…

Henrik Bondtofte: På et externt website, lige præcist. Vi får GoogleBot ind forbi siden og dagen efter så er den underside på det andet domæne indekseret og domænet var ikke indekseret i forvejen. Der var altså ikke andre signaler overhovedet udover at vi nævnte hjemmesideadressen og der har Google altså valgt at følge det,

Der er masser af andre der har lavet sammenlignelige eksperimenter derude. Så vi ved at Google følger mentions, altså de opsamler linket hvis de kan læse at der er et link og så vil de følge efter og se, er der noget interessant at finde herinde. Og det er det samme de gør med almindelige links altså Express links. Og man kan sige når de kan gøre det med URL mentions og gøre det samme med aktive links så skulle man næsten være naiv for ikke at tro at de brugte det til et eller andet i forhold til at lave en popularitetsanalyse af et website.

Alexander Leo-Hansen: Og hvad er egentligt grunden til at Google tillægger de her værdier? Altså at de ikke bare siger at det er helt værdiløst og de kun giver værdi når der er et aktivt link.

Henrik Bondtofte: Fordi det ville jo ikke give nogen mening i forhold til hvis man laver en… vi skal jo kigge på hvad der er mest populært rundt omkring. Så kan man jo ikke sige at det mest populære er altid det der vil have flest links. Generelt set er det nok bare det der fylder mest på internettet, det er det man ser meget på internettet, det er det som er meget populært.

Så man kan sige, det er jo så links. Ulempen ved aktive links er så at man skal ind og lave den her anbefaling, og det er meget mere naturligt bare at nævne en virksomhed. Lad os sige man har en artikel der nævner mange virksomheder, så er det også meget atypisk at man så linker med links til de virksomheder man nævner.

Forestil dig politikken for eksempel sidder og linker til, hver gang de nævner en virksomhed så linker de til virksomheden også. Altså det er jo ikke altid det giver mening at henvise til en side bare fordi man nævner en side. Så jeg er meget sikker på de bruger det i forhold, eller jeg vil faktisk sige jeg er 99.9% sikker på det er en vigtig del af et link parametermix.

Og man kan sige, Google nævner det jo også i deres Panda eller i deres qualityraters reviews, der siger eller beder Googler også de her reviewers om at tage stilling til hvordan bliver der snakket om de her virksomheder eller hjemmesider rundt om på internettet? Og ikke kun i forbindelse med aktive links.

Alexander Leo-Hansen: Ja.

Henrik Bondtofte: Så man skal have, der skal være noget fylde, der er andre der skal nævne en og det må ikke kun være i forbindelse med aktive links. Problemet med det er jo selvfølgeligt at det er jo let, hvis jeg skulle have nogen mentions fra dig, så kan man sige du ville sikkert godt kunne skabe nogen mentions for mig, men det ville sikkert koste det samme som hvis du skulle ud og lave nogen aktive links til mig.

Alexander Leo-Hansen: Ja og det er jo lidt det der så bliver den store problematik at skal man så i ens linkbuildingsstrategi så også begynde at sige at en vis procentdel af de links man bygger det skal så ikke være de her expresslinks, men implied links og man kan jo så sige at går man ud og køber dem så vil prisen jo stadig være den samme for at få udgivet en artikel må man gå ud fra.

Det er jo egentligt mest artiklen man eventuelt betaler for hvis det er sådan man gør det eller hvis man laver de her link-katalog links som vi også tidligere har talt om.

Henrik Bondtofte: Og der kan man ikke lave dem linkløse kan man sige, så det er ikke en mulighed. Så det er jo mere når man går ud måske og køber nogen artikler eller et eller andet det er nemmere at gøre.

Alexander Leo-Hansen: Ja. Så man kan måske også se at måden man gør det her på det er måske mere generelt at lave noget pr og prøve at komme lidt i medierne, fordi det generelle indtryk i danske medier det er at de meget sjældent egentligt vil linke til de virksomheder eller webshops eller servicesider som de nu omtaler i en eller anden artikel. Det er i hvert fald blevet sværere ved jeg og også for mange andre at tidligere har de linket meget oftere, men det gør de ikke engang mere og hvis du så også spørger dem, så siger de “Nej, det er imod vores politik” for eksempel.

Henrik Bondtofte: Lige præcist, og man kan jo sige at det er et af de store problemer, altså at rigtigt mange medier har jo link politiker og der er rigtigt mange medier der tjener penge på at tilbyde artikler med mulighed for et link og netop derfor så giver de dem helst heller ikke væk gratis.

Så altså man kan sige det er en

[utydeligt ord]

 tid, altså de muligheder vi har for at få indgående links i Danmark og også i store dele af andre verdensdele, altså det er meget begrænset og man kan sige i Danmark der har vi kun en vis mængde tilgængelige medier til rådighed. Samtidigt så har vi jo lige snakket om i et andet afsnit det her med at sådan noget som link kataloger og sådan noget er ved at dø ud. Det vil sige vi får mindre og mindre muligheder for at få links, altså link markedet skrumper hele tiden ind.

Og det skal jo også ses i forbindelse med at for eksempel offentlige websites og sådan noget som DR de har jo også linkpolitikker. De skal ikke linke ud til kommercielle virksomheder fordi de ved godt at når de linker til dem så booster de det website. Det kan være et problem for det, fordi så er det jo egentligt staten der går ind og booster private virksomheder. Så derfor har de den her politik med at de helst ikke linker ud til kommercielle sider.

Alexander Leo-Hansen: Ja jeg tror der er et ret godt eksempel. For nogen år siden kan jeg huske der var det konkurrence styrelsen mener jeg, de havde lavet en oversigt over nogen webshops der solgte nogen produkter som ikke var godkendt i Danmark, så de linkede måske 20 webshops og så inkluderede de direkte links til dem allesammen.

Henrik Bondtofte: Ja. Det er sjovt for det var jeg faktisk inde over og fortælle dem at de ikke skulle gøre. Det var sikkerhedsstyrelsen også der var ude at advare om en række webshops man bare ikke skulle besøge og de boostede dem.

Alexander Leo-Hansen: Ja jeg tror det var indenfor e-cigaretter måske eller et eller andet, noget i den dur, hvor der var nogen der var lovlige og nogen der ikke var helt lovlige.

Henrik Bondtofte: Ja. Altså man kan sige, det er jo det der med at der skulle de også lige forstå at det er en anbefaling når de nævner det og man kan sige, vi advarer mod de her shops og så linker de aktivt så man meget nemt kan tilgå dem. Det virker måske også sådan forkert, men det er jo så også noget man skal forstå hvad det er for en effekt man har når man linker ud og anbefaler noget. For det er noget Google lytter til og er du et eller andet nævn eller en styrelse så har du meget ballast med dig, så når du laver en anbefaling, nærmest uanset om det står med negative fortegn så vil det booste på en eller anden måde.

Alexander Leo-Hansen: Ja og også fordi de tit, eller sjældent hedder det, linker ud jo. Så det er jo supersjældent de gør det og så i det tilfælde når de så endeligt gjorde det så var det egentligt til nogen de egentligt ikke rigtigt ville give værdi.

Henrik Bondtofte: Men det kom de så til at gøre. Men det har de så lavet om på kan man sige efterfølgende. Og så har vi jo også, altså der er jo kommet rigtigt mange tiltag fra Google, der er rigtigt mange websites der helt automatisk bruger no-follow på alt de linker til eller hvad er det nu det hedder, ja, og det gør jo bare at der er en mindre mængde af sider og så har vi jo også det her med sociale medier der er taget til.

Alexander Leo-Hansen: Ja.

Henrik Bondtofte: Altså hvis du skal dele noget med dine venner og bekendte, det er meget sjældent at vi har en nu, en privat person der har en hjemmeside som ikke er kommercialiseret på den ene eller anden måde. Der er jo næsten altid et kommercielt afsæt i en virksomhed den dag i dag. For 15 år siden der havde Bent en hjemmeside og der viste han bare alle de ting han syntes der var fede og det gjorde han fordi han syntes det var fedt.

Alexander Leo-Hansen: Ja og hvordan, kan man også kigge ind i at man får nogen mentions inde på Facebook for eksempel giver det også, giver det noget?

Henrik Bondtofte: Det er det store spørgsmål. Altså man kan huske på, Google siger selv at det er vigtigt at man kommer ind på sociale medier. Man skal bare huske på der er store dele af de sociale medier som Google ikke har adgang til. Så de har måske, for eksempel Facebook de har måske adgang til 5% af Facebooks indhold og det er også derfor jeg generelt set tror at Google ikke bruger sociale medier særligt meget til at vurdere hvornår noget er vigtigt, fordi de har så lille adgang til det samlede Universe. Det vil sige, der er en stor chance for man rammer forkert hvis man bruger de fem procent man har tilgængeligt, man kan se, til at vurdere hele internettet.

Så er det meget sikkert at man har forkerte data at handle ud fra. Så hvis man bruger sådan nogen data, så kan det ikke være særligt meget, men man kan sige Google nævner selv det her med at man nævnes på sociale medier, så det må have en eller anden form for betydning. Men igen, Google skal have adgang til at kunne se det, så hvis det er på en lukke Facebook side, jamen så har det ikke nogen effekt det er helt sikkert. I hvert fald ikke i forhold til Google.

Alexander Leo-Hansen: Nej det ligner jo også, det vi også ser lidt der, bliver mere og mere populært det er de her betalingsmure der kommer op på alle de forskellige hjemmesider og der kan man jo så være heldig at blive nævnt oppe i toppen hvor at noget af selve teksten er jo stadig inde i selve kildekoden.

Henrik Bondtofte: Præcist og så kan Google jo se den. Men er den efter betalingsmuren, jamen så kan det ikke ses og så har det heller ikke nogen effekt i forhold til Google i hvert falde. De skal kunne se.

Altså de skal jo kunne opfange at du bliver nævnt og ellers så har det basically ingen værdi når det kommer til Google. Man kan så sige at Google er rigtigt gode til at registrere alt muligt andet de ikke kan se, men det gør de på andre måder. For eksempel, lad os sige at du kører en masse tv-kampagner, jamen det vil altid afføde brandsøgninger fordi du reklamerer. Folk bliver opmærksomme på dig.

Det er meget nemt at se i antallet af brandsøgninger der bliver lavet. Så der er mange måder at Google kan finde på at, okay der foregår et eller andet herovre der skaber det her og det kan så være medstøttende til noget. Så nogen gange så kan de godt selvom de ikke kan se noget, så vil de godt kunne fornemme hvad det er der foregår og tage det som et positivt signal.

Men som udgangspunkt der skal de gerne kunne se ellers så skal de kunne opfange en anbefalelse eller en benævnelse før de kan kalkulere med noget som helst.

Alexander Leo-Hansen: Ja så vores generelle anbefaling det er sådan lidt at man prøver i hvert fald at være bevidst omkring at man også arbejder lidt med nogen link mentions, så er det måske lidt måden man vælger at gøre det på…

Henrik Bondtofte: Det kunne være på nogen forums eller et eller andet hvor man ved Google kan se med hvor man så nævner sin hjemmeside men uden at linke. Og så kan man sige, så er der også en større chance for at det indlæg ikke bliver fjernet. Altså generelt set, være på forum kun for at smide links det er lidt en uddød praksis og så er du squ nødt til at være der på forrummet for at kunne bidrage med noget værdi, så skaber man også nogen flere interne links til ens profil og så vægter det også lidt mere når man så smider et links.

Men sådan noget som forum skulle være et meget optimalt sted at smide nogen URL mentions. Det skal selvfølgeligt bare ikke være et lukket forum, det er klart.

Alexander Leo-Hansen: Og så selve konklusionen den må vel også være at man heller ikke skal være så ærgerlig eller trist hvis man har lavet en eller anden kæmpe pr kampagne og kommer ud i halvtreds forskellige medier, men kun har fået 2 Express links, men om du så måske har fået …

Henrik Bondtofte: Rigtigt mange mentions.

Alexander Leo-Hansen: mentions på alle de andre medier.

Henrik Bondtofte: Ja så ville jeg ikke gøre det store, altså i gamle dage der, eller i gamle dage, for 10-15 år siden så sagde vi “jamen ethvert mention der ikke er et aktivt link, der kan vi lige så godt skrive til dem og spørge om de kan gøre det til et aktivt link”, hvor den dag i dag der vil jeg sige, der vil jeg i større grad, altså lad os nu sige at vi laver den her kampagne og der kom to links så kan det da godt være jeg rakte ud efter otte til der havde nævnt os, men jeg ville måske lade de fyrre bliver liggende som mentions og sige “fedt så fik vi dem med i beregningerne” og så kunne man jo altid række ud et halvt år efter hvis det er sådan at det ikke har den ønskede effekt.

Men det her med slet ikke at have mentions, altså jeg vil sige er du oppe og have de her hundrede links så skal du begynde at tænke på at have 1-2 mentions i hvert fald, før det begynder at se bare lidt realistisk ud og i virkeligheden burde det nok være en meget højere ratio hvis det skulle se rigtigt realistisk ud.

Altså i virkeligheden er chancen nok større for at du bliver nævnt flere gange uden aktivt link end omvendt. Vi ser dog ikke det spænder så meget ben for det at jeg vil sige man skal, hvis du bygger trehundrede links skal du også bygge trehundrede mentions. Men man skal i hvert falde være meget opmærksom på dem og det kan holde en tilbage hvis man ikke har nogen.

Alexander Leo-Hansen: Jamen jeg synes vi er kommet godt rundt om hele emnet. Vi har været rundt omkring det hele og lidt hvad det er og hvorfor man skal bruge det og hvordan man så også kan arbejde med det. Så jeg ved ikke om du har noget at tilføje her til sidst?

Henrik Bondtofte: Nå jo men altså det er jo det, det jeg tror det er at de vil have en større og større betydning i fremtiden. Også igen det her med at der er færre og færre linkkilder tilgængelige så Google bliver nødt til at begynde at afhænge af nogen andre ting også og det gør de jo selvfølgeligt også allerede. Og det er jo også det vi ser med links, at de bliver mindre og mindre vigtige år for år er jeg ked af at sige, men det gør de.

Men det er fordi Google får mange flere ekstra måleparametre de kan gå ind og kigge på og støtte op om så de ikke er 100% afhængige. Og årsagen til at linkbuilding virkede så vildt for 10-15 år siden det var jo at det var den eneste popularitets analyse de lavede af websites. Den dag i dag har de så mange andre kriterier. Content, alt muligt skal være spitze hvor før der kunne du diktere ting med links. Det kan du ikke på samme måde den dag i dag, men det er ikke fordi links er mindre vigtige, det er fordi de bare får flere målinger med ind over så du skal gøre det godt på mange flere områder.

Alexander Leo-Hansen: Ja så basically er der bare flere touchpoints som Google hele tiden selv opfinder eller finder ud af at de kan bruge.

Henrik Bondtofte: Præcist, præcist.

Alexander Leo-Hansen: Jamen vi siger tak for denne gang, tak fordi du så med eller lyttede med og vi ses til næste afsnit.

Deltag i diskussionen