Episode 3: Sådan får du en linkprofil til at fremstå mere naturlig

I dagens afsnit taler Alexander Leo-Hansen og Henrik Bondtofte om hvordan man får sin linkprofil til at fremstå mere naturlig, på et mere overordnet plan. 

Introduktion til emnet: Naturlig linkprofil

Velkommen til en ny episode af Linkbyggernes podcast, hvor fokus i dag er på, hvordan man får en linkprofil til at fremstå mere naturlig. En naturlig linkprofil er afgørende for at undgå søgemaskinestraf og sikre langvarig succes med SEO. I denne episode udforskes forskellige metoder og strategier til at opbygge og vedligeholde en naturlig linkprofil, der kan styrke hjemmesiders synlighed og placering i søgeresultaterne. En naturlig linkprofil består af et bredt spektrum af links fra forskellige kilder, herunder høj- og lavautoritetsdomæner, samt links med forskellige anker-tekster og attributter. At opnå en sådan diversitet er vigtigt, da det signalerer til søgemaskiner, at hjemmesiden opnår links organisk og ikke gennem manipulative linkbuilding-teknikker. I løbet af denne episode gennemgås forskellige aspekter af at opbygge og vedligeholde en naturlig linkprofil, herunder: Diversitet i linkkilder: Hvordan man opnår links fra forskellige domæner og typer af websites for at skabe en afbalanceret og sund linkprofil. Varierede anker-tekster: Betydningen af at have et bredt udvalg af anker-tekster, der både inkluderer nøgleord, brandnavne og generiske udtryk. Brug af nofollow-attributter: Korrekt anvendelse af rel=”nofollow”, rel=”ugc” og rel=”sponsored” attributter for at skabe en mere naturlig og organisk linkprofil. Fokus på kvalitet og relevans: Prioritering af kvalitetslinks fra relevante og autoritative kilder frem for kvantitet og lave kvalitetslinks. Derudover præsenteres eksempler på vellykkede linkbuilding-strategier og teknikker, der kan hjælpe med at opbygge en naturlig linkprofil, herunder indholdsmarkedsføring, gæsteblogging, influencer outreach og lokale linkbuilding-initiativer. Forbered dig på en spændende og informativ episode, hvor emnet naturlige linkprofiler og deres betydning for SEO-succes udforskes. Lær hvordan du kan forbedre din hjemmesides linkprofil, undgå søgemaskinestraf og opnå bedre synlighed i søgeresultaterne ved at implementere naturlige og organiske linkbuilding-strategier.

Transkribering

Alexander Leo-Hansen: Velkommen til Linkbyggerne. Jeg er Alexander Leo-Hansen og med mig har jeg min gode kollega Henrik Bondtofte.

Henrik Bondtofte: Hej og velkommen til. I dag der skal vi jo snakke lidt om hvordan man får en link-profil til at fremstå mere naturlig. Og årsagen til at vi har taget det her emne op det skyldes jo selvfølgeligt at vi arbejder jo rigtigt meget med og bygge links selv. Det vil sige at udover at tilegne os flere links ved at gøre det rigtigt godt, så er vi nogle gange nødt til at supportere eller støtte lidt til, ved selv at gå ud og enten købe eller, hvad er det nu det hedder, oprette links selv.

Og det er jo i virkeligheden meget af hvad det her podcast handler om. Så derfor så synes jeg det her emne det er en super starter og noget vi bør gennemgå. Og jeg synes måske vi skal starte med at snakke lidt omkring, nu snakker vi lidt overordnet omkring emnet i dag og så går vi i detaljer i nogen senere afsnit og med mange af de her underemner vi kommer til at berøre kort i dag.

Men jeg synes at der hvor vi skal starte Alexander, det bør måske være med de her famøse ankertekster som jo er rigtig, rigtig vigtige når man arbejder med links. Både internt og eksternt. Men som også kan være farlige, fordi at der er nogen lidt ulemper ved dem der kan sladre lidt i forhold til Google, men vil du ikke måske starte med måske at forklare lidt om hvad ankertekster rent faktisk er, Alexander?

Alexander Leo-Hansen: Jo, selvfølgeligt. Altså en ankertekst den er jo helt basalt set, et ord eller flere ord som der indgår i en tekst, hvor man så linker videre til for eksempel, alle mulige forskellige sites.

Det kan for eksempel være at man bare linker på selv brandnavnet og det er typisk det man ser for eksempel, for at komme med et rigtigt godt eksempel, så er det når man læser en artikel inde på dr.dk hvor der så står i selve artiklen “læs mere her” eller klik ind på denne her artikel over på BBC så er det på selve det ord eller de ord der er klikbare. Typisk rød eller grøn afhængig af hvordan nu hjemmesiden er opbygget og så linker man så videre hen til et eksternt site eller også et internt på sit eget site.

Og det kan jo så være “klik her” eller “læs mere her”. Og der er jo lidt forskellige variationer, typer og også best practice, hvordan man egentligt skal lave de her ankertekster. Vi ser bedst at man laver en rigtig fin fordeling, både af de her generiske ankertekster såsom “klik her”, “læs mere her”, men egentligt også kigger lidt på de søgeord man gerne vil ranke på. Og der kan man jo så, altså man kan sagtens lave en ankertekst hvor man linker direkte på det søgeord man vil ranke på, men det er ikke noget man skal gøre altid og egentligt slet ikke særligt ofte.

Der kan man sagtens lave for eksempel et mix med at man, man mixer både de generiske sammen med sit søgeord så “klik”, “klik her for at læse mere omkring opvaskemaskiner” for eksempel.

Så man kan gøre det på den måde og egentligt også som jeg sagde til at starte med, men også bare linke på selve sit brand navn eller egentligt også den direkte URL, altså hvor der er www. Elgiganten. dk. Så man kan lave et stort mix af de ankertekster og det er selve den her ankertekst der fortæller Google, hvad er det man, hvad er det det handler om som man linker videre til. Altså når man siger at man linker videre til en opvaskemaskine side og så også linker på selve ordet “opvaskemaskine”, jamen så fortæller man Google at det her site man linker over til det er ret relevant når det lige præcis handler om opvaskemaskiner.

Henrik Bondtofte: Ja og det har man inkluderet i den tekst man beder brugeren om at klikke på for at gå videre til siden. Altså man kan jo sige at Google forventer jo lidt at man fortæller brugeren igennem ankerteksten, hvad er det de kan forvente at finde hvis de klikker på linket. Og netop derfor så har Google jo altid lyttet rigtigt meget til hvad for nogen ord og sætninger der står i de her ankertekster. Og hvis vi går sådan ti, femten år tilbage i tiden, så var ankertekster, meget sandsynligvis den, den finesse vi havde i forhold til links der gjorde den allerstørste forskel.

Altså helt generelt at bruge det så søgeord man gerne vil ranke til som ankertekst når man linkede til sin side det havde en abnorm effekt. Hvor man kan sige, den dag i dag der holder Google jo ret meget øje med den her slags, netop fordi de godt ved at folk de godt ved at det der står i ankerteksterne, det er noget siden der linkes til bliver forbedret positionsmæssigt på ude i de organiske søgeresultater. Så man kan sige, hvis man gør det for meget, altså for eksempel altid linker til sin opvaskemaskine side med ordet opvaskemaskine, så vil Google meget nemt kunne afkode at det er sandsynligvis ikke naturlige links det her.

Og årsagen til det, det er jo selvfølgeligt at hvis det er en almindelig forbruger der sidder og har en blog eller et eller andet, og så linker videre til en opvaskemaskine som de har skrevet om i et blogindlæg, så er det simpelthen ikke naturligt de bare skriver “opvaskemaskine” og så linker videre.

Fordi hvis de nu linker til en opvaskemaskine ovre på Elgiganten, så vil det faktisk give bedre mening at skrive, “se for eksempel denne opvaskemaskine ovre på Elgiganten”. Altså det vil være en mere naturlig ankertekst.

Men når alt kommer til alt, så de naturlige ankertekster indeholder meget sjældent, i virkeligheden de primære søgeord for den side de linkes til. Men omvendt så er det det som rigtigt mange gør, fordi det har den effekt at det netop positionelt er bedre på søgeordet. Så det har jo sådan lidt den effekt at man har lyst til at gøre det, men man skal passe på med at gøre det for meget, fordi det kan meget hurtigt ende ud i at man får lavet det man kalder overoptimering og simpelthen at det får det stik modsatte resultat og faktisk er du blevet usynlig på det søgeord som du har, hvad er det nu det hedder, inkluderet i alle dine ankertekster.

Så ja, den dag i dag der handler det virkeligt om at variere dem meget, og så kan man sige, Google kigger jo rigtigt meget på den kontekst linket står i. Og igennem det indhold, altså så vil de jo godt kunne afkode, hvad er det egentligt der linkes til? Hænger det sammen med det der står på den her side? Og på den måde igennem så har ankertekster ikke så meget at sige mere i forhold til at positionere på et givent søgeord, fordi at teksten der omkranser linket også er med til at vurdere hvad siden handler om.

Så man behøves faktisk ikke at have det primære søgeord med for at positionere en side bedre på det primære søgeord.

Alexander Leo-Hansen: Og det kommer vi nok også lidt ind på her senere hen, men det er måske også egentligt mere hvor man så vælger at linke hen, hvis man er ude i at lave nogen af de her links, altså sådan man kan, kan egentligt bruge nogen generiske ankertekster, men så vælge at linke hen til for eksempel sin underside omkring opvaskemaskiner, i stedet for kun og bruge ankerteksten med opvaskemaskine.

Og det vi også lidt ser i forhold til, når vi selv sidder og kigger på forskellige cases og også generelt i forhold til data inde for Arifs på rigtigt mange forskellige sider, så kan vi jo også se at størstedelen af alle ankertekster til sider, det er jo til deres brand navn og det giver jo også rigtig fin mening at man har det.

Henrik Bondtofte: Ja altså sådan generelt set, med en linkprofil for et site som helhed, at der så linkes med websitets navn som den primære ankertekst. Det er det du mener ikke?

Alexander Leo-Hansen: Ja, ja. Præcis, præcis.

Henrik Bondtofte: Ja

Alexander Leo-Hansen: Og hvordan er det så, vi har jo også lidt forskellige, ja sådan…

Henrik Bondtofte: Og det er også tit, tit, tit.

Alexander Leo-Hansen: Ja.

Henrik Bondtofte: Ja, tit, tit, tit, er det jo også bare det mest naturlige at du har en artikel og du sidder og skriver om et emne, og så er der et andet website der har noget opstøttende information. Så er det meget normalt eller det mest normale, er i rigtigt mange tilfælde egentligt bare at skrive websitets navn. “Se mere herovre på” og så navnet på websitet, så det er en af de mest naturlige former for ankertekster. Og…

Alexander Leo-Hansen: Og hvordan er det så med de forskellige former af links vi har, altså man kan jo både lave de her klassiske links som vi jo egentligt lidt har været inde på i forhold til ankertekster og hvor man laver et normalt tekstlink i en artikel. Men der er jo også forskellige andre former som, ja billedlinks og egentligt også, også lidt vi kommer ind på i forhold til normale tekstlinks, men hvor der så også er et no-follow tag på som vi egentligt også var inde på i sidste episode, hvor vi talte om de forskellige no-follow attributer.

Henrik-Bondtofte: Ja altså man kan jo sige at det her med, hvad for nogen typer af links der peger ind på et website, det er noget man skal være lidt opmærksom på også. Og årsagen til at man skal være opmærksom på det, det er fordi at når man ligesom mig og dig har siddet og kigget på mange, mange tusind link-profiler igennem tiden, så ved man godt, lad os sige at vi har et website der har hundrede indgående links. Så vil det aldrig nogensinde være scenariet, at alle de her indgående links, at det er tekstlink fra artikler.

Altså har man hundrede links pegende ind på sig så vil det være en blanding af forskellige typer af links, hvis det altså er naturlig link-profil man har. Derimod hvis man egentligt bare har arbejdet med links og link-building selv, og måske bare gør brug af PBN’s eller bare andre, altså simpelthen bare linker fra artikler hele tiden, så får man altså en meget skævvreden link-profil og man kan være helt sikker på at man får ikke det optimale ud af de links der peger ind på websitet, fordi det er et højst usandsynligt scenarie man har.

Til gengæld hvis man så har opbygget den her form for skæve fordeling af links, jamen så kan man jo gå ud og bygge nogen af de andre typer af links. Og en af årsagerne til at man typisk altid laver links fra artikler, hvis det er sådan at man selv bygger links, det er jo fordi at de som udgangspunkt er de links der har den største effekt.

Linker man igennem et billede, der er ikke helt samme effekt som hvis man linker igennem tekst og det har altid være formodningen, også noget Google tidligere har udtalt. Så kan man sige, så er det jo også sådan lidt frustrerende og skulle vælge et billedlink når man godt ved at man ved at man kan få mere ud af et tekstlink. Men det er ligesom også der hvor fælden den klapper for mange, fordi så bliver man for ensidig og så går man hele tiden efter det med den bedste effekt. Og når du hele tiden går efter det med den bedste effekt, så får du en meget entydig link-profil og så er det hammeren kan falde, fordi det bliver simpelthen så nemt at afkode at du selv har bygget alle linkene og at sandsynligvis ingen af linkene er reelle anbefalinger.

Alexander Leo-Hansen: Ja

Henrik Bondtofte: Udover de her sådan billedlinks så kan man sige også som du var inde på med no-follow links, altså aldrig nogensinde har jeg kigget på en link-profil der havde hundrede indgående links hvor der ikke var nogen no-follow links iblandt. Det er et scenario der simpelthen heller ikke opstår.

Men man kan så sige at heldigvis så er det jo super nemt og gå ud og få lavet nogen no-follow links, fordi at de fleste steder hvor man egentligt kan opnå et link gratis, der bærer det jo egentligt et no-follow tag. Så de er meget nemme at skabe contra do-follow links. Men så skal vi bare lige selvfølgeligt huske på der er ikke noget der hedder do-follow links, men det er jo lidt et term vi lidt har opfundet fordi vi har noget der hedder no-follow links. Men det er et link, ikke et no-follow tag, så er det altså altid et do-follow link.

Men der findes jo også lidt andre former for, altså vi har jo også nogen redirect-links for eksempel, som man helst selv heller ikke rigtigt gider bruge krudt på. Man vil gerne have et rent entydigt link, fordi det er der det har den største effekt. Så det er egentligt også noget jeg vil advokere for at man sørger for at få nogen stykker af og det kan man jo få igennem rigtig mange af de her gratis kataloger der er rundt omkring, hvor man lige kører igennem en eller anden form for omdirigering. Og det er også links der også vil tælle med på den ene eller anden måde.

Alexander Leo-Hansen: Ja og jeg har også set flere cases hvor at folk egentligt opkøber enten konkurrenter der lukker ned, men egentligt også opkøber udløbne domæner hvis det giver mening for sitet og så egentligt redirecter hele sitet over til deres eget. Og det er jo egentligt også…

Henrik Bondtofte: Det er en helt anden praksis.

Alexander Leo-Hansen: Det er jo egentligt også… ja og det er jo så, om det virker, det gør det for nogen og det kan også godt være at det ikke virker for andre. Men det er også en rigtig fin måde at få sådan nogen redirect links på. Man skal selvfølgeligt passe på med og gøre det for meget, så man ikke gør det til en decideret strategi kun at opkøbe domæner som man så kan redirecte fra, det kan man, det er jo lidt det vis, ja.

Henrik Bondtofte: Det kan man godt gøre, men det har en meget midlertidig effekt og det er noget man sagtens kan arbejde med, men det er jo noget man arbejdede med for 5-10 år siden. Jeg ser selvfølgeligt stadig rigtigt mange der stadigt gør det, men det man får ud af det det er at du har sådan en midlertidig indbildning fra Google om at du har fået de her links der peger over på dig og så efter noget tid så falder de fra.

Men hvis du bliver ved med hele tiden og gøre det, så kan man sige at så kunne du bygge noget moment som du kan bygge nogen rankings på. Men vi er ude i noget rigtig, rigtig grayhead for ikke at sige decideret blackhat, men det kunne være det var en ide til et afsnit hvor vi udelukkende snakkede om det. Jeg kan da godt fortælle lidt om hvordan man gør hvis det er noget man vil forsøge sig med, men jeg vil aldrig anbefale at man gør sådan noget med sit rigtige website, så skal det være med nogen money-websites eller sådan noget affiliate eller et eller andet.

Hvor man er parat på rent faktisk godt at være, at miste websitet fordi det er meget vel en risiko lige der. Det er en af de taktiker hvor vi rent faktisk ser Google slår hårdt ned. Men…

Alexander Leo-Hansen: I forhold til, ja denne her sådan naturlige link-profil som vi egentligt lidt taler om i det her afsnit, så kigger vi jo også lidt på det større link-mix kan man kalde det, for et generelt website. Som du også selv sagde, hvis man kigger på et site med hundrede indgående links, så har de jo typisk noget ti-tyve procent no-follow links, men selve typerne af de forskellige links varierer jo også meget. Altså der er jo de helt klassiske katalog-links som man så for nok snart ti år siden, der var superpopulære og virkeligt gjorde det godt for et site. Det er jo, den værdi er der så slet ikke mere, men det er jo stadig fint at have de her katalog-links fordi at det bare giver et mere varieret mix, men egentligt også at man har et mix af nogen sponsorater og nogen advertorials.

Man ser jo også at der er mange der vælger at sponsorere forskellige ting, egentligt kun for at få et link, men også at man har for eksempel også nogen forskellige PBN-links og egentligt også nogen niche links kan man kalde det. Så et større mix af forskellige links så man ikke kun tænker, kunne jeg forestille mig at der måske er nogen der gerne vil i gang med at bygge links og så vælger kun at kigge på nogen rigtigt dyre advertorials og så bygge det over et års tid. Det kan se ret unaturligt ud at man får…

Henrik Bondtofte: Meget

Alexander Leo-Hansen: får links fra alle de større danske medier, så er det lidt at, hvis man skulle gå viralt, så giver det selvfølgeligt god mening at man lige pludseligt får måske hundrede links fra alle største danske medier, men det er også meget sjældent at det er tilfældet.

Henrik Bondtofte: Det er meget sjældent og faktisk er Google virkeligt, virkeligt gode til at afkode om der rent faktisk sker noget aktuelt der gør at websitet tiltrækker sig alle de her links her. Det er faktisk, den er rigtigt svær at game lige præcis den del. Og man kan sige, du har helt ret i det her med, ja det er jo noget jeg ser rigtig, rigtig mange gøre forkert, altså det her, man bliver forsmået med de store medie links og man køber dem ind. Og du har helt ret i at man får sådan et meget ensidigt billede og det er et meget unaturligt scenarie, og så noget af det som jeg har set rigtigt mange gange, det er hvis du har sådan et site, og det har måske købt links for flere hundrede tusind fordi de koster jo en formue mange af de store links.

Effekten er meget sjælden fantastisk bare baseret på det her, men begynder du så at bygge nogen andre former for links, for eksempel sådan noget som katalog-links eller du går ud og, hvad er det nu det hedder, laver nogen sponsorater eller laver nogen social bookmarks eller andre former for sådan nemme links og links der egentligt som udgangspunkt ligner nogen der ikke har den særligt store værdi, så er det lige pludseligt at så begynder de andre links at få lov til at virke.

Og jeg vil sige det er nok lidt det der er humlen ved det hele, altså bliver du for ensidig uanset hvordan du gør det når du arbejder med links, både om det er i forhold til typerne af links, anker-tekster, link-targets og så videre, jamen så kommer der en manglende effekt eller det vil sige effekten bliver, udelades simpelthen. Så det her med at få et rigtigt og et naturligt mix, det er alpha omega inden for link-building.

Alexander Leo-Hansen: Og lidt i forhold til det her mix, hvordan skal man gribe det an hvis man har for eksempel et dansk site, skal man så kun have links fra andre danske sider og, altså hvad er dit take på det?

Henrik Bondtofte: Jamen det er et super relevant spørgsmål. Jeg vil sige, altså det, vi har et lidt andet scenarie her i norden end vi har mange andre steder. Altså, lad os lige starte med dansk website for eksempel. Jeg vil sige jeg har sådan en grundregel der hedder 80% af linkene til et dansk website de skal gerne komme fra danske kilder. Det samme kan man lidt sige om svensk og norsk, og en masse andre lande for den sags skyld.

Altså det der er med for eksempel med det danske sprog, det er at der er simpelthen ikke særligt mange ud over danskere der forstår det danske sprog.  Og derfor er det ikke særligt naturligt at vi har rigtigt mange indgående links fra andre websites med et andet ccTLD, altså for eksempel tyske sites, franske sites, engelske sites for den sags skyld. Chancen for at de forstår det der står på vores website den er meget, meget, meget lille.

Omvendt, har man et engelsk website så vil det være helt normalt at du får links fra danske sider, tyske sider, franske sider, nu nævner jeg selvfølgeligt lige Tyskland og Frankrig som elsker egentligt at forbeholde sig deres eget sprog. Men der er mange flere der forstår det engelske sprog, så derfor er det også meget mere naturligt at du har links fra mange andre lande når du arbejder med et større sprog på dit website.

Så jeg vil sige, når vi er i Danmark og Sverige, Norge, altså der er det meget normalt at vi kan godt linke til hinanden fordi vi kan delvist forstå hinandens sprog. Så det er måske meget normalt at man har nogen norske og svenske links, men hvis du har rigtigt mange engelske links der peger på dit website, det kan se meget unaturligt ud. Man kan så sige, det kan være du er en kæmpestor virksomhed som er rigtigt, rigtigt kendt i hele verden og der er mange der linker til dig. De linker bare med dit brandnavn.

I sådan nogen tilfælde hvor det opstår helt naturligt, så skal man ikke være bekymret, fordi det er Google rigtigt gode til at se. Så lad os sige man har mange udenlandske links af en naturlig årsag, så skal man ikke være bekymret for det. Men at bygge mange udenlandske links selv, det er en farlig praksis jeg vil anbefale at man ikke gør brug af. Altså hold antallet eller mængden til 80% danske links hvis du arbejder med danske links er mit klare take på det.

Alexander Leo-Hansen: Ja, jamen det synes jeg også lyder rigtigt fornuftigt, og også lidt i den her dur, det er jo lidt, det man så også kan begynde at kigge på, det er jo også hvordan man skal bygge links. Men også hvor hurtigt eller hvor langsomt man egentligt skal bygge det.

Fordi, så man ikke bare går i gang med at smadre links igennem, hvis man nu lige pludseligt finder nogen rigtigt gode muligheder. Der bliver man vel også nødt til lidt at kigge på hvordan ens progression i antal links over tid har været og over de seneste tolv måneder eller måske også op til to år. Altså hvis man for eksempel…

Henrik Bondtofte: Præcis

Alexander Leo-Hansen: i snit har fået fem links om måneden, så giver det nok ikke særligt god mening at man begynder at banke tredive links af fremadrettet fordi man måske lige pludseligt har fået et godt take på hvordan man skal gribe link-building an.

Henrik Bondtofte: Lige præcist, det er vigtigt at man følger det stille og roligt, og at man emulerer det der hedder, sådan en logaritmisk stigning. Altså vi har, jo flere links du har jo flere links vil du også tilegne dig og det man egentligt skal prøve at emulere, det man prøver at emulere det er jo en naturlig tilgang af links. Og årsagen til man typisk vil have sådan en logaritmisk stigning, det er jo at jo flere indgående links et website har, jo større synlighed må det som udgangspunkt også have i Googles organiske resultater.

Jo større synlighed det har, jo flere indgående links vil det også modtage hvis det er et kvalitativt godt website. Altså forstået på den måde det er en snebolde effekt, jo flere der ser dit website, jo flere vil linke og anbefale det hvis det nu også er et godt website. Så derfor vil en tilgang af links typisk være logaritmisk, altså jo flere links du har jo flere links vil du også modtage.

Så lad os sige man starter med et website der har nul indgående links. Så den første måned der vil jeg anbefale man kun laver et enkelt link for at få websitet indekseret. Og særligt vil jeg lige sige, når man lige er startet på website, man skal virkeligt være tålmodig. Det her med at begynde at lave ti-femten links til et helt nyt website, det kan nogle gange give det der hedder en sandbug effekt, altså simpelthen at websitet det ikke bliver indekseret ordentligt og bliver hængende ude af Googles primære indeks i en lang periode. Og så kan man sige, så tager tingene jo endnu længere tid fordi så skal det først inkluderes, og så skal Google til at begynde at kigge på linkene efterfølgende.

Så et enkelt link første måned, og så ville jeg måske lave to til tre links måneden efter, så kunne vi gå op på fire-fem links og så en seks-syv links, og stille og roligt forøge. Men på et tidspunkt så vil man også ramme et loft for hvor mange links man kan lave og man er så også nødt til at kigge lidt på branchen. Hvor mange links har de største sites i ens branche og hvor mange links er det derfor nogenlunde muligt for os selv at opnå og så lave en plan over det. Så man kan altså sådan ret præcist udregne hvor mange links man bør få per måned og lave sådan en årsplan eller en toårsplan eller en treårsplan i forhold til mængden af links i hvert fald.

Alexander Leo-Hansen: Ja. Så det lyder lidt til at når man kommer mere og mere ind i link-building så kan man egentligt lidt tillade sig at bygge flere links over tid og så i hvert fald også, som du sådan siger her, til slut er at man skal passe supermeget på når man lige har startet et nyt website. At man tager den meget med ro og man ikke, ja begynder næsten at blive overmodig og begynder at bygge rigtigt mange links til et helt nyt og rent website.

Henrik Bondtofte: Præcist. Så jeg vil sige, en anden ting der også er sådan en overordnet betragtning, det det her noget af det her jeg ser folk gøre forkert også generelt set altså, og det er igen noget med fristelsen i forhold til at få mest muligt for pengene så at sige. Altså det her med at man typisk, lad os sige at jeg har et website der sælger forskellige former for løbesko, og så har jeg, Nike Pegasus det er den kategori jeg allerhelst vil have til at ranke fordi jeg sælger bare så godt i den kategori. Så jeg linker primært til den kategori, men jeg har måske ti andre kategorier også og de får sjældent nogen links, fordi jeg er ikke lige så interesseret i at sælge det eller det er ikke lige så vigtigt for mig. Og det jeg vil sig, det er meget vigtigt at man husker at lave nogen eksterne links til forskellige sider på sit websites, også dem der ikke er vigtige.

Simpelthen for at man ikke melder for klart ud hvad det er for nogen sider som man gerne vil positionere bedre. Hvis du nu kun har to-tre sider på dit website der modtager 80% af de indgående links, så ser det igen superunaturligt ud. Så jeg ved det kan være lidt en frustrerende ting at vælge at linke til noget der måske ikke er det vigtigste på ens website, men det vil jeg klart anbefale man gør. Og så skal man også huske på at links forskellige steder hen på dit website eksternt fra kan også sikre at Google bot starter deres crawl forskellige sider eller forskellige steder fra på dit website. Så hvis du har et meget stort website, så kan det faktisk være super beneficial det her med at få linket til nogen sider der ligger langt nede i hierarkiet.

Som måske i virkeligheden ikke er supervigtige. Når de ligger langt nede i hierarkiet må vi gå ud fra at de ikke er så vigtige, men det kan altså sikre Google bot kommer ind nogen forskellige steder fra og så klarer en bedre indeksering af ens website. Så der er også den lille fordel ved det i hvert fald.

Og så særligt bare det her med det er en sladderhank af dimensioner hvis man har de der tre-fire sider som har vildt mange indgående links fra andre sider, mens alle mulige andre sider på websitet har nul indgående links, det ser dybt unaturligt ud. Så sørg for at linke til ikke vigtige sider også. Det kunne også være link til kontakt side, om os side og sådan noget, de sider som man basically lidt er ligeglad med fra et Google perspektiv.

Alexander Leo-Hansen: Ja og det er jo også, altså selvom man får links til sin ommer side, så er det jo også med til at styrke sådan det generelle domæne, altså selvom man får de her lidt unødvendige sider man har på sit site, at de får flere link, så styrker det sådan generelt set domæne og egentligt også det vi kan se på, sådan på sites her i Danmark og egentligt også internationalt, det er jo at størstedelen af links til et site de går typisk til forsiden. Så man…

Henrik Bondtofte: Ca. 80% sådan overordnet set.

Alexander Leo-Hansen: Og der er det du kommer rigtigt meget i de her problemer som du også selv omtaler, hvis man kun begynder at linke til de her money-sites eller money undersider som man har, hvor det er der man tjener flest penge og så vil man gerne ranke der, og der skal man så selvfølgeligt huske at et link til sin forside, det er også med til bare at styrke siden generelt og egentligt også de her andre undersider som du også gerne vil have skal ranke. Ranke fornuftigt og fint.

Yes.

Jamen jeg tænker det var det for denne her gang Henrik. Jeg synes vi kom ret godt rundt omkring hele emnet.

Henrik Bondtofte: Ja i hvert fald på en overordnet måde, så jeg håber man kan bruge det til noget. Så skal vi nok gå i dybere dialog om de enkelte underemner. Jeg tror i virkeligheden godt at vi kan lave et helt afsnit om hvert emne.

Alexander Leo-Hansen: Ja. Jamen det tænker jeg også helt klart er planen. Jamen tusind tak for at lytte med og så ses vi ellers bare til næste afsnit.

Henrik Bondtofte: Tak.

Deltag i diskussionen